Politica de selecţie şi admitere la studiile universitare de licenţă este stabilită prin ordine interne specifice M.A.I., ce respectă regulamentele M.E.N. şi este adusă la cunoştinţa publicului larg prin mijloace publicitare, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea anului universitar.

La începutul fiecărui an, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” lansează oferta educaţională valabilă pentru următorul an universitar. Această ofertă este adusă la cunoştinţa publicului larg pe următoarele canale de comunicaţie:

- site-ul M.A.I., www.mai.gov.ro;

- site-ul Academiei de Poliţie, www.academiadepolitie.ro;

- publicarea în presa centrală şi locală;

- afişare la sediul instituţiei.

Toate detaliile privind probele de concurs, condiţiile de înscriere şi modul de desfăşurare a concursurilor sunt cuprinse în Metodologia de admitere care este elaborată în conformitate cu ordinele şi instrucţiunile M.A.I., precum şi ale M.E.N.

Probele de admitere urmăresc testarea nivelului de cunoştinţe de cultură generală şi limbă străină corespunzătoare categoriei de studenţi, respectându-se totodată, principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor, fără nici o discriminare.

Probele de admitere în tehnologia ID, sunt identice cu cele de la forma de învăţământ cu frecvenţă, pentru specializarea drept.

Plan de Invatamant, Programul de studii universitare de licenta Drept, Forma de invatamant la distanta

Se vor prezenta principiile de baza pentru intelegerea si utilizarea corecta a platformei de eLearning.